Μια μελέτη δείχνει τα πατρικά επαγγέλματα που παρουσιάζουν κίνδυνο για τα παιδιά

Οι συγγενείς παραμορφώσεις στα παιδιά σχετίζονται στενά με το είδος της εργασίας που εκτελεί ο πατέρας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Ιατρική.

Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργούνται από ορισμένες συναλλαγές κατά τη στιγμή της αναπαραγωγής. Ωστόσο, αυτές ήταν ελλιπείς μελέτες, ενώ για να αποκτήσουν μεγαλύτερα δείγματα τείνουν να καταγράφουν πολύ διαφορετικά είδη ασθενειών και επαγγελμάτων με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που παραμόρφωσε τα αποτελέσματα.

Η παρούσα έρευνα έχει αναλυθεί στο εργασιακό προφίλ των 1000 γονέων που είχαν παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2004, με συγγενείς δυσπλασίες και με άλλους 4000 γονείς των οποίων τα παιδιά είχαν έρθει στον κόσμο χωρίς προβλήματα.


Οι πατερικές απασχολήσεις ταξινομήθηκαν σε 63 ομάδες, με βάση μια επιλογή βασισμένη σε κριτήρια έκθεσης σε δυνητικά επιβλαβή στοιχεία, είτε στο ίδιο έργο του πατέρα είτε στο επάγγελμά του γενικά. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από τη σύλληψη και τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης ελήφθησαν υπόψη, μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για το σπέρμα του πατέρα να μολυνθεί από επιβλαβή στοιχεία.

Οι περισσότεροι γονείς πραγματοποίησαν μόνο μία εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρομοίως, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές μαθηματικές μέθοδοι για να ξεπεραστούν οι στατιστικές δυσκολίες που σχετίζονται με το χειρισμό ενός τόσο μεγάλου αριθμού κατηγοριών.


Διαβάστε περισσότερα: Το Εμπιστευτικό

Βίντεο: You Bet Your Life: Secret Word - Air / Bread / Sugar / Table


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Διαβάστε τα μωρά από το λίκνο: μακροπρόθεσμα οφέλη

Διαβάστε τα μωρά από το λίκνο: μακροπρόθεσμα οφέλη

Από τις πολλές μελέτες και τα αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν για την ανάγνωση, υπάρχει ένα συγκεκριμένα αυτό που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Η διαφορά στον αριθμό των λέξεων που τα παιδιά των...

Ψηφιακή εκπαίδευση: Χρειαζόμαστε εκπαίδευση γονέων;

Ψηφιακή εκπαίδευση: Χρειαζόμαστε εκπαίδευση γονέων;

Ο ατελείωτος αριθμός προγραμμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών που μας απευθύνονται καθημερινά επηρεάζουν όχι μόνο τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά, τόσο τα παιδιά όσο και τους εφήβους. Είναι εδώ,...

Η επιρροή της οικογένειας στην ακαδημαϊκή επιτυχία βοηθά το παιδί σας να αξιοποιήσει στο έπακρο

Η επιρροή της οικογένειας στην ακαδημαϊκή επιτυχία βοηθά το παιδί σας να αξιοποιήσει στο έπακρο

Η οικογένεια είναι ένας πυρήνας που σχηματίζεται από πολλά μέλη που παρουσιάζουν επιρροή μερικοί σε άλλους. Η γνώση του τρόπου αξιοποίησης αυτής της θετικής επιρροής θα έχει πολλά οφέλη για κάθε...