Μόνο 1 στα 19 ευρώ διατίθεται για οικογενειακή υποστήριξη

Η Ισπανία είναι μια από τις χώρες της ΕΕ που είναι από τις λιγότερο ανήσυχες για την οικογένεια της Ευρώπης, όπως τονίστηκε από το Ινστιτούτο Οικογενειακής Πολιτικής (IPF) στην τελευταία έκθεσή του Η κοινωνική προστασία της οικογένειας στην Ισπανία. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη που δημοσιεύει η IPF για μια σειρά πέντε ερευνών που σχεδιάζει να δημοσιεύσει πριν από τις γενικές εκλογές.

Αυτή η έκθεση δείχνει ότι η οικογένεια λαμβάνει σχεδόν * περιθωριακή * προσοχή στους προϋπολογισμούς και ότι η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, το 2013, μόνο το Το 5,19% του συνόλου των παροχών κοινωνικής προστασίας στην Ισπανία ήταν αφιερωμένοι στην οικογένεια. Από το 2002, έτος κατά το οποίο τα οφέλη μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο, 4,55%, τόσο λίγα είχαν ποτέ διατεθεί στην οικογένεια.


Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα ποσοστά, αν τα περάσουμε σε αριθμούς, το βλέπουμε αυτό από κάθε 19 ευρώ που προορίζονται για κοινωνικά έξοδα, μόνο ένα αφορά τα οφέλη προστασίας για την οικογένεια. Αυτό που δείχνει, σύμφωνα με την IPF, ότι η οικογενειακή βοήθεια δεν αποτελεί προτεραιότητα στην Ισπανία.

Η επισφαλής κατάσταση της οικογένειας στην Ισπανία

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση της IPF δείχνει τη μικρή προσπάθεια που καταβάλλεται στην Ισπανία για την ενθάρρυνση της οικονομικής βοήθειας προς την οικογένεια. Σε γενικές γραμμές και παγκοσμίως, το ΑΕγχΠ αφιερωμένο στην οικογένεια μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το 2013 ήταν μόνο 1,3%, αλλά πέντε χρόνια νωρίτερα ήταν 1,43%. Μερικά ποσοστά μακριά από εκείνα που εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το 2,2% του ΑΕγχΠ της είναι το μέσο όρο στα κονδύλια που διατίθενται για την οικογενειακή πολιτική.


Στην κατάταξη, Η Ισπανία κατατάσσεται σε 21 από τα 28 κράτη της ΕΕ και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Προτάσεις βελτίωσης για τις οικογένειες

Η ισπανική οικογένεια μπορεί να αντιληφθεί τέσσερις τύπους άμεσων χορηγήσεων, αλλά υπόκεινται σε περιορισμούς. Το Ινστιτούτο Οικογενειακής Πολιτικής (IPF) πρότεινε τις ακόλουθες βελτιώσεις στην παρούσα έκθεση:

1. Η πληρωμή εκατό ευρώ ανά μήνα. Λαμβάνεται από εργαζόμενες μητέρες έως ότου το παιδί φτάσει την ηλικία των τριών ετών. Από το 2003, έχει χάσει το 24% της πραγματικής του αξίας.

Βελτίωση: αύξηση της αμοιβής των 100 ευρώ σε 125 ευρώ για τις εργαζόμενες μητέρες.

2. Το όφελος για τα συντηρούμενα τέκνα. Η κατανομή αυτή παραμένει κατεψυγμένη για δεκαπέντε χρόνια και είναι από τις χαμηλότερες στην ηπειρωτική Ευρώπη: ανέρχεται σε 24 ευρώ το μήνα, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στα 91 ευρώ. Ο περιορισμός είναι ότι μόνο οι οικογένειες που δεν υπερβαίνουν τα 11.547 ευρώ ετησίως ανά οικογενειακή μονάδα μπορούν να το λάβουν, ενώ σε μεγάλο μέρος των χωρών της ΕΕ είναι καθολική, δηλαδή λαμβάνεται από όλες τις οικογένειες, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.


Βελτίωση: να αυξήσει το όφελος για τα συντηρούμενα τέκνα, πλησιάζοντας το ποσό του ευρωπαϊκού μέσου όρου (91 ευρώ το μήνα), με καθολικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να το λαμβάνουν όλες οι οικογένειες.

3. Το ΑΕΠ αφιερωμένο στην οικογένεια. Το 2013, μόνο 1,3% του ΑΕΠ διατέθηκε για τις ενισχύσεις προς τις οικογένειες. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,2%.

Βελτίωση: να αναπροσαρμόσουν τα ετήσια οικογενειακά επιδόματα και να διαθέσουν 2,2% του ΑΕΠ για να ευνοήσουν αυτό το θεσμικό όργανο.

Marisol Nuevo Espín

Βίντεο: ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Οργάνωση της εργασίας στα παιδιά, το κλειδί για την επιτυχία του σχολείου

Οργάνωση της εργασίας στα παιδιά, το κλειδί για την επιτυχία του σχολείου

Το καθήκοντα στο μικρότερο είναι ένα εργαλείο στο οποίο έχουν συζητηθεί πολλά. Είναι απαραίτητες ή όχι; Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο τρέχον μοντέλο; Αν και αυτός ο διάλογος αντιστοιχεί στους...

59 εκατομμύρια παιδιά δεν απολαμβάνουν το δικαίωμά τους να σπουδάσουν

59 εκατομμύρια παιδιά δεν απολαμβάνουν το δικαίωμά τους να σπουδάσουν

Σήμερα, στο Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, Η UNICEF παρουσίασε στατιστική έκθεση προόδου και δυσκολίες που δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Για κάθε παιδί, μια ευκαιρία. Η υπόσχεση της δικαιοσύνης, είναι το...

Volkswagen Caravelle. Ομαδική διασκέδαση

Volkswagen Caravelle. Ομαδική διασκέδαση

Η γερμανική μάρκα μόλις παρουσίασε δύο λύσεις για τις πολυπληθείς οικογένειες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και με περισσότερο από τον πλήρη εξοπλισμό. Ένα όχημα εστιασμένο σε εκείνες τις οικογένειες...