Ο καλύτερος φίλος στην παιδική ηλικία

Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά από τη φύση τους. Από τη γέννηση, αναζητούμε την εταιρεία άλλων και αναζητούμε επαφή με κοντινούς αριθμούς. Οι άνθρωποι πρέπει να δημιουργήσουν δεσμούς και να δημιουργήσουν δεσμούς, καθώς η αλληλεπίδραση με άλλους μας επιτρέπει να αναπτύξουμε. Οι σχέσεις με τους άλλους είναι απαραίτητες για την ευημερία, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και τη μάθηση.

Ο καλύτερος φίλος στην παιδική ηλικία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε και να προωθούμε την εικόνα του καλύτερου φίλου στην παιδική ηλικία, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν θα επικεντρωθούν μόνο σε αυτό το ποσοστό. Ο καλύτερος φίλος στην παιδική ηλικία γίνεται υποστήριξη που τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τον κόσμο και τους κάνει να κατανοούν διαφορετικές καταστάσεις.


Φιλίες στην παιδική ηλικία

Οι φίλοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, συναισθηματική και συναισθηματική ανάπτυξη. Ο φίλος διδάσκει, εκπαιδεύει και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ταυτότητάς του. Ο φίλος γίνεται υποστήριξη, σύντροφος, συνεργός, εμπιστευτικός, αλλά και αντίπαλος και, μερικές φορές, εχθρός. Οι φίλοι αποτελούν μια ομάδα ίσων, διαφορετική από την οικογενειακή ομάδα, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό του ρόλο, να μάθει να συσχετίζει και να κατανοεί τις σχέσεις και τις σχέσεις.

Ο καλύτερος φίλος εμφανίζεται στα 6 ή 7 χρόνια

Σε ένα πρώτο στάδιο, οι φίλοι είναι εκείνα τα αγόρια και τα κορίτσια που παίζουν με το παιδί. Συνήθως δεν υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ κάποιων φίλων και άλλων, ο ρόλος του καλύτερου φίλου, εάν υπάρχει, μπορεί να αλλάξει από μία εβδομάδα στην άλλη.


Γύρω από την ηλικία των 6-7 ετών, αρχίζει να σφυρηλατεί το σχήμα του καλύτερου φίλου. Ο καλύτερος φίλος είναι αυτός ο ειδικός φίλος ανάμεσα σε όλους τους φίλους, αυτόν που μοιράζεται το χρόνο, τα παιχνίδια, εκείνο του οποίου η εταιρεία είναι η προτιμώμενη. Καθώς μεγαλώνουν, ο ρόλος του καλύτερου φίλου εντείνεται. Αυτός ο αριθμός θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, συναισθηματική και συναισθηματική ανάπτυξη, είναι η διατήρηση της αυτοεκτίμησης και ο καθοριστικός παράγοντας των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο καλύτερος φίλος θα είναι η πρώτη στενή σχέση με κάποιον που δεν είναι από την οικογένεια, χωρίς να υπάρχουν δεσμοί συγγένειας. Η σχέση με αυτόν τον καλύτερο φίλο θα καθορίσει το πρότυπο στις μελλοντικές κοινωνικές σχέσεις.

Ο συναισθηματικός δεσμός με τον καλύτερο φίλο

Φόρτωση του βίντεο ....

 

 

Ο καλύτερος φίλος χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό της ένωσης. Ο καλύτερος φίλος φέρνει την εταιρεία στο παιδί, αλλά όχι μόνο μια φυσική εταιρεία, αλλά και μια συναισθηματική εταιρεία. Αυτή η συναισθηματική εταιρεία είναι πιο σημαντική και θα καθορίσει τη σύνδεση.


Τα παιδιά βυθίζονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης, μέσα σε αυτή τη διαδικασία η ταυτότητά τους πρέπει να αναπτυχθεί και η αυτοεκτίμησή τους είναι εύθραυστη. Ο καλύτερος φίλος γίνεται ίσος που περνά μέσα από παρόμοιες εμπειρίες και με τους οποίους τα παιδιά εντοπίζουν και αισθάνονται κατανοητά. Επιπλέον, έχοντας έναν καλύτερο φίλο κάνει τα παιδιά να νιώθουν άξια αυτής της εκτίμησης και με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η αυτοεκτίμησή τους. Ωστόσο, αυτή η σχέση φιλίας έχει αρκετούς κινδύνους, με τον ίδιο τρόπο που ενισχύει την αυτοεκτίμηση, όταν είναι εύθραυστη μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατοχής ενός καλύτερου φίλου

Ο καλύτερος φίλος γίνεται ένας αδιάσπαστος σύντροφος. Για ένα παιδί, ο καλύτερος φίλος του τον διευκολύνει να αντιμετωπίσει τον κόσμο, είναι μια εταιρεία που του επιτρέπει να είναι μια στήριξη και να υποστηρίζει την κατανόηση και την αντιμετώπιση διαφορετικών κοινωνικών καταστάσεων.

Πλεονεκτήματα του καλύτερου φίλου

Τι φέρνει ο καλύτερος φίλος των παιδιών;
1. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.
2. Μάθουν να θεσπίζουν κανόνες και να τα εκπληρώσουν.
3. Αναπτύξτε την ενσυναίσθηση σας και την ικανότητα να σκέφτεται για το άλλο.
4. Υποθέτει υποστήριξη που τον ρούχα και του επιτρέπει να εκθέσει τον εαυτό του χωρίς φόβο, αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμησή του.
5. Αναπτύξτε τις κοινωνικές δεξιότητές σας. Το παιδί θα προσπαθήσει να πείσει τον φίλο, να αποφύγει να θυμώνει, να αναζητά την προσοχή του κλπ.
6. Ανάπτυξη αξιών όπως η υποτροφία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη κλπ.

Μειονεκτήματα της κατοχής ενός καλύτερου φίλου

Ποιες είναι οι αρνητικές πτυχές του καλύτερου φίλου των παιδιών;
1. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολική εξάρτηση.
2. Περιορισμός των σχέσεών τους, αποφύγετε τις σχέσεις με άλλα παιδιά. Μερικά παιδιά κλείνουν πάρα πολύ και δημιουργούν απόλυτη εξάρτηση από τον καλύτερο φίλο τους.
3. Μπορούν να αποκλείσουν άλλα παιδιά και στερούν οι ίδιοι άλλες κοινωνικές σχέσεις που εμπλουτίζουν την κοινωνική τους ανάπτυξη.
4. Με τον ίδιο τρόπο που προάγει την αυτοεκτίμηση, μπορεί να το βλάψει, δεδομένου ότι το παιδί μπορεί να αντιληφθεί ότι χωρίς τον φίλο του δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει.
5. Ο καλύτερος φίλος σας βοηθά να γνωρίσετε τα συναισθήματα όπως ο θυμός, η ζήλια και ακόμα και ο κακός.
6. Οι συμμαχίες είναι πολύ άκαμπτες εμποδίζουν την ηθική ανάπτυξη του παιδιού.

Ο αντίκτυπος που παράγει ο καλύτερος φίλος στην παιδική ηλικία

- Κοινωνικός αντίκτυπος του καλύτερου φίλου. Ο καλύτερος φίλος είναι η πρώτη ειδική σχέση που δημιουργούν τα παιδιά με κάποιον που δεν ανήκει στον πυρήνα της οικογένειάς τους.Αυτή η σχέση περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα ρόλο μέσα στην αλληλεπίδραση. Στην οικογένεια ο ρόλος επιβάλλεται από τη γέννηση, το παιδί είναι γιος του ... αδελφού του ... ανιψιού του ... εγγονός του ... κλπ. αλλά στην αλληλεπίδραση με τον καλύτερο φίλο το παιδί θα πρέπει να οικοδομήσει το ρόλο του ως φίλου, για το οποίο θα τεθούν σε εφαρμογή διαφορετικές κοινωνικές δεξιότητες.

Βυθισμένος σε αυτή τη σχέση, το παιδί θα δημιουργήσει ένα πολύ ξεχωριστό μοτίβο αλληλεπίδρασης, το οποίο βασίζεται στις επιδράσεις και καθορίζει τις συμπεριφορές που εκτελεί το παιδί στη σχέση. Αυτό το πρότυπο θα καθορίσει τις μελλοντικές κοινωνικές σχέσεις του παιδιού, είναι ένα μάθημα που θα έχει την τάση να επαναλαμβάνεται.

- Ο συναισθηματικός αντίκτυπος του καλύτερου φίλου. Οι δεσμοί που δημιουργούνται στην παιδική ηλικία με φίλους θα έχουν ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο στο παιδί. Ο καλύτερος φίλος μοιράζεται πολύ περισσότερο από τα παιχνίδια, υπάρχουν πολλά συναισθήματα που έχουν εμπειρία με τις παιδικές φιλίες. από την αγάπη, την αγάπη, τη χαρά, την οργή, τη ζήλεια, την οργή, κλπ ... Όλα αυτά τα συναισθηματικά πλαίσια που βιώνουν στην καρδιά αυτής της σχέσης είναι απαραίτητα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω της σχέσης με τον φίλο, θα βιώσουν διαφορετικά συναισθήματα και θα αναπτύξουν στρατηγικές για να τις ρυθμίσουν.

Είναι σημαντικό να σέβεται και να προωθεί τη φιγούρα του καλύτερου φίλου, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν θα επικεντρωθούν μόνο σε αυτό το ποσοστό. Έχοντας έναν καλύτερο φίλο είναι θετικό, αλλά έχοντας μόνο αυτόν τον φίλο είναι επικίνδυνο και μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμησή σας, δημιουργώντας μια συναισθηματική εξάρτηση που τείνει να επαναληφθεί.

Celia Rodríguez Ruiz. Κλινική ψυχολόγος υγείας. Ειδικός στην Παιδαγωγική και Ψυχολογία παιδιών και εφήβων. Διευθυντής του Educa και Μάθετε.
Συγγραφέας της συλλογής Τόνωση των διαδικασιών ανάγνωσης και γραφής.

Βίντεο: 4 τρομακτικές ιστορίες από το Fortnite.


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Χρόνια διάρροια στα παιδιά: γιατί συμβαίνει και τι δίαιτα να ακολουθήσει

Χρόνια διάρροια στα παιδιά: γιατί συμβαίνει και τι δίαιτα να ακολουθήσει

Είναι συνηθισμένο αυτό τα παιδιά έχουν διάρροια Αλλά τι πρέπει να κάνουμε αν διαρκέσει πάρα πολύ; Πρώτον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε πρόκειται για παρατεταμένη διάρροια, δεδομένου ότι ο...

Παιδική πιτζάμες: κλειδιά για ασφαλή χρήση

Παιδική πιτζάμες: κλειδιά για ασφαλή χρήση

Τρία είναι τα πράγματα που πρέπει να συνοδεύουν ένα παιδί κατά την ώρα του ύπνου: μια καλή ιστορία, ένα ποτήρι γάλα και ένα πιτζάμες. Ωστόσο, αυτό το ένδυμα, το οποίο μπορεί κατ 'αρχήν να φαίνεται...

Οι γυναίκες που πλήττονται περισσότερο από το σύνδρομο μετά τη διακοπή

Οι γυναίκες που πλήττονται περισσότερο από το σύνδρομο μετά τη διακοπή

Το καλό τελείωσε, ήρθε η ώρα να ξανακάνουμε τα παλτά εργασίας μας και να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Τα νωρίς το πρωί επιστρέφουν, τα χρονοδιαγράμματα που είναι γνωστά όταν ξεκινούν, αλλά όχι όταν...

Παιδικές ταινίες για τα Χριστούγεννα για να παρακολουθήσουν στο σπίτι

Παιδικές ταινίες για τα Χριστούγεννα για να παρακολουθήσουν στο σπίτι

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη εποχή στην οποία επικρατεί οικογενειακή περίοδος. Το πνεύμα των Χριστουγέννων μας καλεί να είμαστε ευτυχείς και να δείξουμε φιλανθρωπικούς σκοπούς με τους άλλους,...