1 στα 7 παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας στις χώρες του ΟΟΣΑ

Πώς συμβαίνει γενικά η ζωή; Μια μελέτη του ΟΟΣΑ έχει μετρήσει τις 11 διαστάσεις της ευημερίας σήμερα. Από τα συμπεράσματά του προκύπτει ότι οι χώρες του ΟΟΣΑ ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους όσον αφορά την ευημερία και ότι υπάρχουν ανισότητες που επηρεάζουν κυρίως την ευημερία της οικογένειας και την ευημερία των παιδιών ειδικότερα.

Οι ανισότητες στην ευημερία ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από τη μια χώρα στην άλλη και συνεπάγονται πολύ περισσότερα από τα ελλείμματα στο οικογενειακό εισόδημα. Από πολλές απόψεις, ο μέσος πολίτης του ΟΟΣΑ ζει καλύτερα από ό, τι το 2009. Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ το οικογενειακό εισόδημα ξεκίνησε μια αργή ανάκαμψη σε σχέση με τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν στην οικονομική κρίση. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές πτώσεις του οικογενειακού εισοδήματος από το 2009 όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία εξακολουθούν να επηρεάζονται σε άλλους τομείς όπως η υψηλή ανεργία, οι χαμηλότεροι μισθοί και η χαμηλότερη οικονομική προσιτότητα.


Η ζωή των παιδιών στις χώρες του ΟΟΣΑ

Όλα τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ευημερίας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τη μελέτη, 1 στα 7 παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας, το 10% περίπου των παιδιών ζουν σε ανέργους και το 1 στα 10 είναι θύματα εκφοβισμού.

Οι ανισότητες στην ευημερία των παιδιών που σχετίζονται με την οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι:

- Τα παιδιά από οικογένειες με υψηλότερους πόρους έχουν καλύτερη υγεία, υψηλότερα επαγγέλματα, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών και καλύτερες σχέσεις με τους γονείς και τους συμμαθητές τους.

- Οι σπουδαστές από τις πιο ευνοημένες οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στο σχολείο.


Επομένως, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι ανισότητες πρόνοιας μεταξύ ενηλίκων γίνονται ανισότητες ευκαιριών για τα παιδιά τους.

Ο τόπος της οικογενειακής κατοικίας και της ευημερίας

Ο τόπος κατοικίας του λαού έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα στην προσωπική ασφάλεια, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Έτσι, το 2014 η διαφορά στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των περιφερειών με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις στην Τουρκία, την Ισπανία και την Ιταλία ήταν κοντά σε 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν τόσο μεγάλος όσο η διαφορά στον εθνικό μέσο όρο ανεργίας μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας.

Πώς είναι η ζωή στην Ισπανία;

Τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις σε σχέση με την υλική ευημερία των κατοίκων της. Το μέσο κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και το μέσο εισόδημα μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ του 2009 και του 2013, των ετών της οικονομικής κρίσης. Οι ισπανοί υπάλληλοι έχουν επίσης ελάχιστη ασφάλεια εργασίας. Μεταξύ του 2009 και του 2014, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε κατά 8,7 ποσοστιαίες μονάδες, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ.


Η Ισπανία έχει καλή ισορροπία μεταξύ της ζωής και της υγείας. Το προσδόκιμο ζωής για τους Ισπανούς είναι 83,2 χρόνια, μία από τις υψηλότερες στον ΟΟΣΑ και ο ελεύθερος χρόνος (αφιερωμένος στον ελεύθερο χρόνο και την προσωπική φροντίδα από τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης) είναι επίσης υψηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, η Ισπανία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του ΟΟΣΑ: μόνο το 55,6% των ενηλίκων Ισπανών παραγωγικής ηλικίας τελείωσε τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (77,2%).

Οι δεξιότητες των Ισπανών ενηλίκων στην ανάγνωση και στα μαθηματικά είναι επίσης χαμηλές κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τους ενήλικες σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Στα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, 94,7% των Ισπανών αναφέρουν ότι έχουν φίλους ή συγγενείς, μπορούν να υπολογίζουν όταν το χρειάζονται, σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ το 88%.

Η ευημερία των παιδιών στην Ισπανία

Η υλική ευημερία των ισπανών παιδιών αντικατοπτρίζει τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ισπανία. Έτσι, το ποσοστό εισοδηματικής φτώχειας των παιδιών είναι ένα από τα υψηλότερα στον ΟΟΣΑ: το 21,7% των Ισπανών είναι μέλη οικογένειας με διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο από το ήμισυ του μέσου ισπανικού εισοδήματος.

Από την άλλη πλευρά, τα ισπανικά παιδιά αναφέρουν ένα υψηλό επίπεδο υγείας και το ποσοστό εφηβείας μεταξύ των εφήβων είναι το δεύτερο χαμηλότερο στον ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, στο "ni-nis" είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Το 10,7% των ισπανών εφήβων ηλικίας 15 έως 19 ετών δεν εργάζονται ούτε σπουδάζουν ούτε σπουδάζουν, ποσοστό πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ το οποίο διαμορφώνεται στο 7,1%.

Οι δεξιότητες της ανάγνωσης και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων των ισπανών φοιτητών είναι κάτω από το μέσο επίπεδο του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, το 20,7% των ισπανών φοιτητών αισθάνεται πολύ υπό πίεση από την εργασία, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό του ΟΟΣΑ.

Η Ισπανία κατατάσσεται στο ανώτερο άκρο του ΟΟΣΑ για την προσωπική ασφάλεια των παιδιών και είναι ότι τα ισπανικά παιδιά έχουν την υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή στην περιοχή του CDE.

Marisol Nuevo Espín
Συμβουλές: Έκθεση του ΟΟΣΑ Πώς πηγαίνει η ζωή; 2015 Μέτρηση της ευημερίας

Βίντεο: Φτώχεια, υπογεννητικότητα, έλλειψη πρόληψης στην υγεία μαστίζουν την Ελλάδα


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Οφέλη από το παιχνίδι με την μπάλα και την μπάλα

Οφέλη από το παιχνίδι με την μπάλα και την μπάλα

Για τον καλό συντονισμό είναι απαραίτητη η ωριμότητα του νευρικού συστήματος και η συνεχής επανάληψη των ασκήσεων. Και αυτό, πώς επιτυγχάνεται; Πρακτική με την μπάλα. Το μπάλα και σπορ μπάλα τόσο οι...

Επιδημική αναισθησία κατά τον τοκετό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Επιδημική αναισθησία κατά τον τοκετό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Υπάρχουν πολλές μητέρες που, κατά τη στιγμή της παράδοσης ή ακόμα και πριν, αποφασίζουν να ρωτήσουν την ιατρική ομάδα επιδερμική αναισθησία. Αυτή η απόφαση γίνεται κυρίως επειδή η επισκληρίδια σας...

Συναισθηματική εξάρτηση από το ζευγάρι: τους κινδύνους τους

Συναισθηματική εξάρτηση από το ζευγάρι: τους κινδύνους τους

Αγαπήστε αυτό το όμορφο συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα που μπορεί με τα πάντα και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και μας κρατά ενωμένους με το πρόσωπο που αγαπάμε. Αλλά τι συμβαίνει όταν η αγάπη...

Η ενσωμάτωση του μαθητή με την Asperger στην τάξη

Η ενσωμάτωση του μαθητή με την Asperger στην τάξη

Η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον είναι πάντα δύσκολη. Για οποιονδήποτε φοιτητή, η έναρξη μιας νέας τάξης και η ανάγκη να γνωρίσετε τους συμμαθητές μπορεί να είναι σκληρή δουλειά για κάθε παιδί....