Όλες οι επιχορηγήσεις μητρότητας 2016

Εάν έχετε μόλις γίνει μητέρα ή πρόκειται να έχετε ένα μωρό φέτος, σας ενδιαφέρει να μάθετε όλα αυτά επιχορηγήσεις μητρότητας που μπορείτε να ζητήσετε μέσω της Υπηρεσίας Ασφαλείας και της Φορολογικής ΥπηρεσίαςΕκτός από τις περικοπές των τελευταίων χρόνων, ειδικά στο περιφερειακό τμήμα, όλες οι ενισχύσεις έχουν «επανασχεδιαστεί», επομένως καλό είναι να μάθουν καλά να συλλέγουν όλα τα έγγραφα και να τα υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό.

Παροχές μητρότητας κοινωνικής ασφάλισης

Η Κοινωνική Ασφάλιση παρέχει επιδόματα μητρότητας που μπορούν να αρχίσουν να χρεώνονται από την πρώτη ημέρα του επόμενου τριμήνου στην οποία έχουν ζητηθεί. Αυτά μητρότητας είναι για περιορισμένο εισόδημα, πολλαπλή γέννηση, μεγάλες οικογένειες ή αυτόνομες μητέρες.


Μέχρι το 2012 η βοήθεια αυτού του οργανισμού ήταν περίπου 500 ευρώ ετησίως και μέχρι το παιδί να μετατραπεί σε 5 χρόνια, από το 2013 ο αριθμός αυτός έχει καθοριστεί στα 291 ευρώ ετησίως.

1. Περιορισμένο εισόδημα. Όταν το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας είναι μικρότερο από 11.376,66 ευρώ, μπορεί να ζητηθεί να παραταθεί η ενίσχυση ύψους 291 ευρώ ετησίως έως ότου το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 15% για κάθε παιδί ή ανάδοχο παιδί, από το δεύτερο, συμπεριλαμβανομένου αυτού. Δεν απαιτείται όριο εισοδήματος για την αναγνώριση του καθεστώτος του δικαιούχου του επιδόματος για ένα παιδί ή ένα αναπληρωματικό παιδί για μια θέση με ειδικές ανάγκες.

2. Πολλαπλές γεννήσεις. Το ποσό της βοήθειας ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν σε πολλαπλές γεννήσεις. Στην περίπτωση των δίδυμων ή δίδυμων, δηλαδή δύο παιδιών, το ποσό των 2.565,60 ευρώ, στην περίπτωση των τριών παιδιών το ποσό είναι 5.131,20 ευρώ και εάν είχατε τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, η βοήθεια θα είναι των 7.696,80 ευρώ.


3. Μεγάλες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες ή στην περίπτωση μητέρων που έχουν αναπηρία 65%. Μπορείτε να ζητήσετε μια εφάπαξ πληρωμή ύψους 1.000 ευρώ για την κατοχή ενός παιδιού, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση ορισμένων περιθωρίων κέρδους.

Για τις μεγάλες οικογένειες: 450,73 ευρώ καταβάλλονται για το τρίτο και τα επόμενα παιδιά. Εάν το παιδί έχει αναπηρία 33% ή μεγαλύτερη, το ποσό αυτό διπλασιάζεται. Το εισόδημα των γονέων δεν μπορεί να υπερβεί τα 17.122,59 ευρώ, με αύξηση της τάξης των 2.575,95 ευρώ από το τέταρτο.

Σε περίπτωση συνύπαρξης γονέων ή υιοθετών, εάν το άθροισμα των εσόδων και των δύο υπερβαίνει το αναφερόμενο όριο, δεν αναγνωρίζεται η προϋπόθεση του δικαιούχου σε κανένα από αυτά. Ο ίδιος κανόνας θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες η αναδοχή, μόνιμη ή προ-υιοθετική, αποτελείται από δύο άτομα που αποτελούν την ίδια οικογενειακή μονάδα.


Ωστόσο, οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να είναι αυτοί που λαμβάνουν ετήσιο εισόδημα, οποιασδήποτε φύσεως, που υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι μικρότερα από το ποσό που προκύπτει από την προσθήκη στο ποσό αυτό του πολλαπλασιασμού του ετήσιου ποσού του επιδόματος τέκνου ή λιγότερο ευπρόσδεκτη από τον αριθμό των παιδιών ή των ανηλίκων που έλαβαν οι δικαιούχοι.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για βοήθεια στη μητρότητα στην Κοινωνική Ασφάλιση;

Η Κοινωνική Ασφάλιση παρέχει τη βοήθεια αυτή σε γονείς, υιοθετούντες ή παιδιά κάτω των 18 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Διαμένουν νόμιμα στην ισπανική επικράτεια. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται στην περίπτωση των εργαζομένων που μεταφέρονται από την εταιρεία τους εκτός της ισπανικής επικράτειας, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη της εγγραφής και απαριθμούνται στο αντίστοιχο σύστημα ισπανικής κοινωνικής ασφάλισης.

- Μην αφήνετε το ισπανικό έδαφος για περιόδους που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός εάν η απουσία αιτιολογείται από δεόντως αιτιολογημένες αιτίες ασθενείας.

- Να φροντίζουν τα παιδιά ή τους ανηλίκους, οι ανήλικοι ηλικίας κάτω των 18 ετών και άνω που έχουν πληγεί από αναπηρία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 65% και κάτοικοι ισπανικής επικράτειας. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι εκπληρώνεται όσον αφορά τα ενήλικα παιδιά ή τα παιδιά που συνοδεύουν τους εργαζόμενους που μεταφέρονται από την εταιρεία τους εκτός της εθνικής επικράτειας κατά τα ταξίδια τους.

- Δεν δικαιούνται παροχές αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο καθεστώς κοινωνικής προστασίας.

- Εάν η άδεια ανάπαυσης απολαμβάνει και οι δύο γονείς, μπορούν να είναι οι δύο δικαιούχοι του οφέλους, εάν αποδείξουν τις απαραίτητες απαιτήσεις σε καθένα από αυτά.

Ηλικία για να δικαιούται παροχές μητρότητας από την Κοινωνική Ασφάλιση

Ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου, η ελάχιστη περίοδος συνεισφοράς που είναι αναγκαία για να είναι επιλέξιμη για το επίδομα μητρότητας θα είναι διαφορετική και ποικίλλει σταδιακά:

1. Για άτομα κάτω των 21 ετών δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος

2. Από 21 ετών και κάτω των 26 ετών, Απαιτούνται 90 ημέρες κατά τα 7 έτη πριν από την έναρξη του διαλείμματος και 180 ημέρες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επαγγελματικής ζωής του εργαζομένου

3. Για πάνω από 26 χρόνια, εξετάζονται δύο επιλογές:

- 180 ημέρες που αναφέρονται στα 7 χρόνια πριν από την έναρξη του διαλείμματος

- 360 ημέρες αναφέρθηκε καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής

Μη ανταποδοτική μητρότητα

Στις περιπτώσεις τοκετού στις οποίες η μητέρα δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εισφορών, μπορεί να επωφεληθεί από τη λεγόμενη μη ανταποδοτική μητρότητα, γνωστή ως μη ανταποδοτικού επιδόματος μητρότητας.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα εισπραχθεί θα αντιστοιχεί στο 100% του δείκτη δημόσιου εισοδήματος πολλαπλών επιπτώσεων IPREM, ο οποίος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 17,75 ευρώ την ημέρα (532,51 ευρώ το μήνα) γενικά.

Βοήθεια μητρότητας από τη φορολογική υπηρεσία

Οι εργαζόμενες μητέρες που έχουν παιδιά μέχρι 3 ετών μπορούν να χρεώνουν μηνιαία πληρωμή ύψους € 100 ή, αντίθετα, να εκπέσουν € 1.200 από το IRPF. Η μόνη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αυτής της συνδρομής είναι η καταβολή τουλάχιστον 15 ημερών στον μήνα κατά τον οποίο ζητείται η παροχή.

Οι οικογένειες με νεογέννητα παιδιά μπορούν να αφαιρέσουν από τη βάση φόρου εισοδήματος 1.836 € για το πρώτο παιδί, 2.040 € για το δεύτερο, 3.672 για το τρίτο και 4.182 για το τέταρτο και επόμενο.

Βοήθεια μητρότητας για αυτόνομες μητέρες

Οι αυτόνομες μητέρες που έχουν συνεισφέρει τουλάχιστον 180 ημέρες τα τελευταία επτά χρόνια μπορούν να επωφεληθούν από άδεια μητρότητας 16 εβδομάδων, κατά την οποία χρεώνουν το 100% της αναγραφόμενης βάσης (833,40 € μηνιαίως αν αναγράψετε το ελάχιστο και € 3,166,20 εάν αναφέρετε το μέγιστο).

Το μπόνους κατά 100% των μηνιαίων πληρωμών κατά τους 12 μήνες μετά την άδεια μητρότητας έχει αφαιρεθεί.

Marisol Nuevo Espín

Ημερολόγιο εγκυμοσύνης εβδομάδα από την εβδομάδα

Κάντε κλικ σε κάθε πέταλο ή κύκλο για να δείτε το περιεχόμενο της εβδομάδας ή του τριμήνου της εγκυμοσύνης σας αντίστοιχα.

Βίντεο: Γιάννης Καψάλης - Εξάρτηση


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Τα ερωτευμένα παιδιά: γαντζώνονται στους γονείς τους

Τα ερωτευμένα παιδιά: γαντζώνονται στους γονείς τους

Υπάρχουν ειδικά παιδιά γαντζώθηκε στους γονείς τους που δυσκολεύονται να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτονομία. Αυτά είναι παιδιά τα οποία για χρόνια έχουν υπερπροστατευτεί με τις καλύτερες προθέσεις....

Ανοιξιάτικες τάσεις: πώς να τις κάνουμε μας

Ανοιξιάτικες τάσεις: πώς να τις κάνουμε μας

Όπως κάθε εποχή, αυτή τη στιγμή έρχεται ο καλός καιρός, θέλουμε να αλλάξουμε το στυλ και να αντικαταστήσουμε τα πιο ζεστά ρούχα με φρέσκα και ελαφρύτερα υφάσματα. Εντάξει Αλλά τι; Αυτή την άνοιξη...