Οι παροχές μητρότητας απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου εισοδήματος

Καλά νέα για τις οικογένειες των Ισπανών! Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι η αιτία αυτής της καινοτομίας που πολλά νοικοκυριά μπορούν να επωφεληθούν από: "το πλεονεκτήματα Τα δημόσια οφέλη για τη μητρότητα που εισπράττονται από την Κοινωνική Ασφάλιση απαλλάσσονται από τον Φόρο Προσωπικού Εισοδήματος ».

Μια καινοτομία που ανταποκρίνεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μαδρίτης, τον Ιούνιο του 2017, η οποία εκτίμησε την έκκληση μιας γυναίκας και διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να επιστρέψει το ποσό που εισήχθη στο IRPF του 2013 για όφελος για τη μητρότητα με επιβάρυνση στην Κοινωνική Ασφάλιση που έλαβε κατά το εν λόγω έτος.

Δυνατότητα διεκδίκησης

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν θα ωφελήσει μόνο τις οικογένειες που ζητούν αυτή τη βοήθεια στο μέλλον. Όλα αυτά τα νοικοκυριά που έπρεπε να πληρώσουν περισσότερα για αυτά τα οφέλη, μπορούν να διεκδικήσουν την Hacienda αυτή ποσό. Παρόλο που ναι, συνιστάται σύνεση επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε ατομικότητα θα ληφθεί υπόψη πριν προχωρήσουμε σε αυτή την επιστροφή.


Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν ανάκτηση Αυτή η επιστροφή στο IRPF είναι ο χρόνος που πέρασε από την υποβολή της δήλωσης στο εν λόγω δημόσιο ταμείο. Όλοι τους συνταγογραφούν μετά από τέσσερα χρόνια, δηλαδή μόνο εκείνα τα νοικοκυριά που είχαν παιδί από το 2014 και απέστειλαν αυτή την τεκμηρίωση το 2015 θα θεωρηθούν επιλέξιμα για να λάβουν αυτά τα χρήματα που πληρώθηκαν για περισσότερα.

Αναμφισβήτητα, το μέτρο αυτό θα έχει μεγάλα οφέλη για τα ισπανικά νοικοκυριά. Απλά πρέπει να εξετάσετε τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας που δείχνουν ότι 120.000 γυναίκες δέχτηκαν αυτές τις ενισχύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Βοηθήματα στη μητρότητα

Ποια είναι τα οφέλη που λαμβάνει μια μητέρα στην Ισπανία; Ποτέ δεν πονάει να γνωρίζει τα δικαιώματα, αφού η Κοινωνική Ασφάλεια θυμάται τα εξής:


Το οικονομικό όφελος συνίσταται σε επιδότηση, του οποίου το ημερήσιο ποσό θα είναι ίσο με 100% της τρέχουσας ημερήσιας IPREM, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Εάν η ημερήσια κανονιστική βάση, ισοδύναμη με αυτή που έχει καθοριστεί για το όφελος ΤΠ που απορρέει από κοινά απρόβλεπτα, είναι χαμηλότερου ποσού, αυτό θα ληφθεί.

- Σε περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση, εάν η ημερήσια κανονιστική βάση, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των βάσεων εισφορών που πιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ 365, ήταν μικρότερης αξίας, αυτό θα ληφθεί.

- Η επιδότηση μπορεί να αναγνωριστεί μέσω προσωρινής απόφασης του INSS με την τελευταία βάση εισφορών που καταγράφεται στις εταιρικές βάσεις δεδομένων του συστήματος, εφόσον η βάση εισφορών που προκύπτει από κοινές ενδεχόμενες υποχρεώσεις του μηνός πριν από την έναρξη του μήνα δεν περιλαμβάνεται στις εν λόγω βάσεις. Ανάπαυση ή άδεια, οπότε το τελικό ψήφισμα θα εκδοθεί με τον επανυπολογισμό της αντίστοιχης επιχορήγησης.


Η κανονιστική βάση θα ενημερωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε περίπτωση αύξησης της βάσης εισφορών, λόγω αύξησης των μισθών δυνάμει νομικής διάταξης, συλλογικής σύμβασης ή δικαστικής απόφασης, η οποία έχει τα αποτελέσματά της μέχρι την ημερομηνία που προηγείται της έναρξης της άδειας μητρότητας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η ρυθμιστική βάση είναι υψηλότερη από την τρέχουσα IPREM, θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ποσού της επιδότησης.

- Στις περιπτώσεις που η τελευταία βάση εισφορών που καταγράφηκε στις βάσεις δεδομένων του συστήματος χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της επιδότησης και, στη συνέχεια, επαληθεύεται ότι δεν συμπίπτει με τη βάση εισφορών για κοινές ενδεχόμενες δαπάνες του μηνός που προηγείται της της έναρξης της άδειας ή της ανάπαυσης.

Νταμιάν Μοντέρο

Βίντεο: PANATHINAIKOS FINAL FOUR BOLOGNA 2002 TRIBUTE


Ενδιαφέροντα Άρθρα

Πώς να εξηγήσετε στα παιδιά τα νέα της τρομοκρατικής επίθεσης

Πώς να εξηγήσετε στα παιδιά τα νέα της τρομοκρατικής επίθεσης

Τα νέα των τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων τραγωδιών μας προκαλούν κυκλικές διαταραχές τόσο συχνά και δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Με κάθε μία από αυτές τις ειδήσεις, οι οικογένειες εκτίθενται σε...

Ο δικαστής Calatayud προειδοποιεί για την αυξανόμενη φήμη των αποφοίτων

Ο δικαστής Calatayud προειδοποιεί για την αυξανόμενη φήμη των αποφοίτων

Ένα αποφοίτηση συμβολίζει το τέλος μιας σκληρής διαδικασίας μετά την οποία έχουν επιτευχθεί οι ακαδημαϊκοί στόχοι. Στην περίπτωση του απολυτηρίου ή του πανεπιστημίου, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία...